Centar za edukaciju i promociju

U organizacionoj shemi komore 2015.godine profiliran je   Centar za edukaciju i promociju, sa primarnim zadatkom da privrednicima omogući kontinuiranu poslovnu edukaciju. Koncept cjeloživotnog učenja je temeljna smjernica za program rada centra.

Misija centra je da kroz specijalističke seminare na aktuelne teme, prema očekivanjima i zahtjevima naših članica i privrednika, osigura kontinuiranu edukaciju, pružajući praktično upotrebljiva znanja i vještine.

Drugi važan pravac djelovanja jeste organizacija tematskih okruglih stolova, panela i slično, s ciljem transfera aktuelnih informacija i znanja zainteresiranim subjektima.

Usvajanje novih znanja, vještina i kompetencija je potreba i uslov povećanja intelektualnog kapitala  što garantira uspješnije poslovanje svakog privrednog subjekta, a Privredna komora FBiH i Centar su u funkciji dostizanja ovog cilja.
Promocija, zastupanje i praćenje članice sa jednim ciljem: učiniti boljim i povoljnijim ambijent u kojem posluju članice i pružiti podršku u nastupu na sajmovima, predstavljanjima, poslovnim susretima i sličnim promotivnim aktivnostima u organizacionom, tehničkom i  materijalnom smislu.

Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje članova nadzornih odbora
i članova uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala


Sajamske manifestacije u BiH u 2016


Voditeljica Centra
Enisa Kadić,dipl.ecc
Tel. 033 200 419033 200 419, Fax 217 783
e.kadic@kfbih.com