Glasnik Privredne/Gpospodarske komore FBiH

Glasnik 162 - august/kolovoz 2018. godine

U ovom broju donosimo

- P/GKFBiH na sajmovima Ekobis, Bjelovar, Krapina, Zeps, Interagro i Sarajevo Halal Fair
- Održana izborna Skupština P/GKFBiH

162
Presnimi novi broj Arhiva prethodnih brojeva

Glasnik Privredne/Gpospodarske komore FBiH

Glasnik 161 - juli/srpanj 2018. godine

U ovom broju donosimo

- Održan Info dan "BH malina"
- B2B susreti bosanskohercegovačkih i privrednika Kosova

161
Presnimi novi broj Arhiva prethodnih brojeva