Glasnik Privredne/Gpospodarske komore FBiH

Glasnik 158 - februar/veljača - mart/ožujak 2018. godine

U ovom broju donosimo

- Izmjenom obrazovnog sistema do kvalitetnih kadrova
- Prvi Kongres "Budućnost maline" BH delegacija na sajmu SIMAC - TANNING TECH 2018

158
Presnimi novi broj Arhiva prethodnih brojeva

Glasnik Privredne/Gpospodarske komore FBiH

Glasnik 157 - januar/siječanj 2018. godine

U ovom broju donosimo

- Retrospektiva 2017.

157
Presnimi novi broj Arhiva prethodnih brojeva