Novi ciklus usavršavanja članova NO i uprava u Sarajevu

15.01.2018


Privredna/Gospodarska komora FBiH obavještava sve zainteresirane osobe da će se

od 02. do 17.02.2018. godine u Sarajevu


organizirati novi ciklus usavršavanja članova NO i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala.

Ukoliko se želite prijaviti za ovaj ciklus usavršavanja, molimo da najkasnije do 23.01.2018. godine popunite prijavni upitnik i izjavu, te iste dostavite putem e-maila (na adresu a.handzic@kfbih.com) ili faksa (na broj 033/217-783).

Obavještenje o sarajevskom ciklusu usavršavanja, sa mjestom i terminima održavanja predavanja, možete preuzeti ovdje.

Kontakt osobe za detaljnije informacije:
Aida Handžić – tel: 033 566 322 ili e-mail:a.handzic@kfbih.com
Karolina Marušić – tel: 036 332 970 ili e-mail:k.marusic@kfbih.com