Skupština


SKUPŠTINA PRIVREDNE/GOSPODARSKE KOMORE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE:
Predsjednik Ivana Vujević, dipl. iur., GUMA M d.o.o., Mostar
Potpredsjednik Bajazit Jašarević, JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d., Sarajevo


R.br
Naziv privrednog društva Mjesto
1
GUMA M d.o.o. Ivana Vujević, dip. iur.  - predsjednica Mostar
2
JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Bajazit Jašarević - potpredsjednik Sarajevo
3
KRUPA KABINE d.o.o.
Bosanska Krupa
4
MEGGLE MLJEKARA d.o.o.
Bihać
5
BIHAĆKA PIVOVARA d.d.
Bihać
6
RIZ KRAJINA d.o.o. Bihać
7
JP VODOVOD d.o.o. Bihać
8
RATAR d.d. Odžak
9
POSAVINA-KOKA d.o.o. Orašje
10
DINOZA d.o.o. Orašje
11
Derby d.o.o. Orašje
12
DELING d.o.o. Tuzla
13
SUPFINA d.o.o. Gradačac
14
RMU BANOVIĆI d.d. Banovići
15
NLB BANKA d.d. Tuzla
16
UMEL-DALEKOVODMONTAŽA d.o.o. Tuzla
17
ZD ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. SARAJEVO
ZD RUDNICI UGLJA ‘’KREKA’’ d.o.o. Tuzla
Tuzla
18
HIFA OIL d.o.o. Tešanj
19
ALMY d.o.o. Zenica
20
TVORNICA CEMENTA KAKANJ d.d. Kakanj
21
TIK d.o.o. Jelah
22
RUDNIK MRKOG UGLJA KAKANJ d.o.o. Kakanj
23
EKOPROM d.o.o. Goražde
24
BEKTO PRECISA d.o.o. Goražde
25
ZZ AGROPODRINJE Goražde
26
PREVENT SAFETY d.o.o. Goražde
27
TOM d.d. Uskoplje
28
SARAJ KOMERC d.o.o. G. Vakuf - Uskoplje
29
RUDNICI BOKSITA JAJCE d.d. Jajce
30
TAMEX d.o.o. Kaćuni - Busovača
31
ORMAN d.o.o. Kiseljak
32
ALFA THERM d.o.o. Mostar
33
ALUMINIJ d.d. Mostar
34
ADDIKO BANK d.d. Sarajevo
35
OIL-AC d.o.o. MOSTAR Mostar
36
HP INVESTING d.o.o. Mostar
37
ROING d.o.o. Ljubuški
38
VOKEL d.o.o. Posušje
39
TEM MANDEKS d.o.o. Široki Brijeg
40
A3 d.o.o. Široki Brijeg
41
BBM d.o.o. Sarajevo
42
ENERGOINVEST d.d. Sarajevo
43
LUTRIJA BiH d.o.o. Sarajevo
44
SARAJEVOPUTEVI d.d. Sarajevo
45
UNIS-UDRUŽENA METALNA INDUSTRIJA d.d. Sarajevo
46
ASA HOLDING Sarajevo
47
BEM d.o.o. Kupres
48
MLJEKARA LIVNO Livno
49
PAVIĆ d.o.o. Livno
50
ŠGD HERCEGBOSANSKE -ŠUME Kupres