Stečajevi i politike Druge šanse kroz OECD projekat - implementacije projekata malog i srednjeg biznisa u jugoistočnoj Europi


U Parizu 14. 9. o.g. održana je Konferencija ''Stečajevi i politike Druge šanse kroz OECD projekat ocjene implementacije projekata malog i srednjeg biznisa u jugoistočnoj Europi'', gdje je aktivno učešće uzela BiH delegacija, a Potpredsjednik Privredne Komore FBiH gosp. Mirsad Jašarspahić  bio je jedan od panelista.U BH delegaciji su takođe bili i predstavnici Ministarstva Spoljne trgovine i ekonomskih odnosa (gosp. Dragan Milović), Federalno Ministarstvo razvoja i poduzetništva (Dr. Adis Fajić), i Ministarstvo privrede energetike i razvoja RS (gdja. Milka Latinčić)

Govoreći na panelu o ''trenutnoj zakonskoj regulativi koja reguliše procedure stečajnih procedura i politika tzv. Druge šanse u zemljama zapadnog Balkana", gosp.Jašarspahić je najprije istaknuo da, bez obzira na višeslojno administrativno uređenje Bosne i Hercegovine koje se ocrtava i na zakonskim regulativama različitih nadležnosti, Privredna komora FBiH insistira na jedinstvenom i harmoniziranom pristupu ovom i svim drugim problemima privrednih subjekata, naglašavajući osnovne postulate jedinstvenog ekonomskog prostora. Objašnjavajući detaljnije situaciju u FBiH, naglasio je da je Vlada Federacije BiH nakon analize postojećih zakonskih rješenja na polju stečajnih procedura, imenovala ekspertsku radnu grupu u kojoj je i predstavnik privredne Komore FBiH na pripremi novog zakonskog rješenja. Poseban akcenat je naravno dat prevenciji stečajnih situacija kao politikama tzv. druge šanse što bi trebalo biti omogućeno uspostavljanjem novih zakonskih normi u procesu reorganizacije poslovnog subjekta kroz predstečajne procedure. Posebna je pažnja posvećena edukaciji stečajnih upravitelja za što je Privredna komora FBIH još ranije ponudila svoj program resornom ministarstvu Vlade FBiH, između ostalog je istakao podpresjednik PKFBIH objašnjavajući detalje novog zakonskog rješenja za koje očekuje da prođe parlamentarne procedure do kraja godine.

Na panelu „Prevencija stečaja – Kako razviti efektivne mjere" organizator je najprije obezbjedio prezentaciju tzv. Sistema ranog upozoravanja kroz iskustva razlicitih uspješnih agencija u zemljama EU. Moderator je nakon toga prozvao podpredsjednika Jašarspahića da iz ugla Privredne komore prokomentira prezentirane modele te da ponudi odgovor koje bi mjere mogle biti implementirane za mala i srednja preduzeća u BIH u slučajevima nastajanja financijskih poteškoća u poslovanju, te ocjeni stepen institucionalne potpore istima u ekonomiji BiH u takvim slučajevima.

Ponovno se osvrnuvši na predloženo zakonsko rješenje, podpredsjednik je istakao da se njime decidno daje kompetencija i autorizacija Financijskoj Informacionoj agenciji u FBIH (FIA) da pokrene prekršajni postupak protiv stečajnog dužnika, odnosno organa ovlaštenog za zastupanje stečajnog dužnika, a ako stečajni dužnik, odnosno organ ovlašten za zastupanje stečajnog dužnika ne podnese prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u roku od 30 dana od dana nastupanja platežne nesposobnosti. Na skoro identičan način je ustrojen AFIP u drugom BH entitetu tako da cijeli ekonomski prostor BH ima institucije koje bi u zajedničkom radu sa privrednim komorama efektivno mogle implementirati ideje ranog upozoravanja iz iskustava prezentiranih modela U zemljama EU.

Veoma važan zakon u prevenciji stečajnih situacija je i zakon o finansijskom poslovanju koji reguliše unutrašnji dug. Ovim zakonom su propisani uslovi rokovi plaćanja što je značajno unaprijedilo finansijsku disciplinu i značajno skratilo rokove plaćanja koji nisu osigurani garancijama (sada max 60 dana, ranije bez limita).

Privredna komora nudi svoj puni angažman u ovim i budućim procesim radeći u ime (i zbog) svojih članica, istakao je u završnom izlaganju podpredsjednik PK FBIH.