Upravni odbor

UPRAVNI ODBOR PRIVREDNE/GOSPODARSKE KOMORE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE:
Predsjednik Franjo Rajković dip. ecc., ECONOMIC d.o.o., Vitez,
Potpredsjednik Mirsad Zaimović dipl. ecc., BH TELECOM d.d., Sarajevo


R.br Naziv privrednog društva Član
1 ECONOMIC d.o.o. Franjo Rajković dip. ecc.  - predsjednik Vitez
2 BH TELECOM d.d. Mirsad Zaimović dipl. ecc. - potpredsjednik  Sarajevo
3 BIHAĆKA PIVOVARA d.d. Bihać
4 BOSANAC d.d. Orašje
5 ZD ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. SARAJEVO
ZD RUDNICI UGLJA ‘’KREKA’’ d.o.o. Tuzla
Tuzla
6 HIFA OIL d.o.o. Tešanj
7 UNIS GINEX d.d. Goražde
8 JP ‘’ELEKTROPRIVREDA HZ HB d.d. Mostar
9 PRESAL EXTRUSION d.o.o. Široki Brijeg
10 SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo
11 BIVIS d.o.o. Livno